Разлог

ОБЩИНА РАЗЛОГ
ул. Стефан Стамболов №.1
гр. Разлог, 2760
Кмет: Красимир Герчев
Председател на ОбС: Иван Димитров
За контакт:
Тел.: 0747 80095
Факс: 0747 80081
www.razlog.bg
e-mail: kmet@razlog.bg 

Община Разлог /територия от 440, 314 кв.км/ е една от най-динамично развиващите се общини, шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска област.

Община Разлог (22 876 жители) е съставена от 8 населени места - град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница.