Проекти

Балкански Велосипеден път - BVT-13

Целта на проект „Балкански велосипеден маршрут” е да се създадат предпоставки за развите на велосипедния туризъм в трансграничния регион.

 

В рамките на проектното предложение ще се създаде мрежа за развитие и популяризиране на велосипедния туризъм; ще се дефинира южното трасе на европейски велосипеден маршрут №13 „Пътя на желязната завеса” в пограничния регион на България, Румъния, Гърция и Македония.

 

Пътеката „Пътя на желязната завеса” (ICT) включва поредица от национални и транс-гранични защитени зони покрай бившата „Желязна Завеса”, преминаваща през много страни, включително 14 страни – членки на ЕС. Тя свързва паметници, музеи и съоръжения, които са исторически символи на разделена Европа и на мирната обединителна революция в Централна и Източна Европа. Инициативата ICT „Пътя на желязната завеса” представлява най-дългия път от световното културно-историческо наследство и може да допринесе за популяризиране на Европейската идентичност чрез нейните богати исторически, културни и природни ресурси /за повече информация посетете www.ironcurtaintrail.eu/.

Дейностите по проекта включват определяне на заинтересованите страни, работни срещи в България, Румъния и Гърция, оценка на туристическите ресурси, дискусионни форуми за окончателно определяне на южната част от маршрута, разработване на план за действие в съответствие с методологията на ЕвроВело, информационни срещи, разработване на конкретни проекти за прилагане на добрите практики на ЕвроВело.

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз, Главна дирекция „Предприятия и индустрия” и се изпълнява от Сдружение на Югозападните общини в партньорство със Сдружение „Карпати Байк” – Румъния, Бизнес информационен и консултантски център – Сандански, Община Като Неврокопи – Гърция, Център за развитие на Източния планов район – Македония и Център за развитие на Югоизточния планов район  - Македония.

 

Донор на проекта:Европейски съюз; Главна дирекция „Предприятия и индустрия”

Стойност: 55 390 евро.

Период: 01.2011 - 12.2011