Проекти

Техническа помощ за подготовка на проекти по ОП "България - Гърция"

Целта на проекта е да се окаже техническа подкрепа за разработване на проектни идеи и осъществяване на предпроектни проучвания по работни проекти по ОП "България - Гърция" 2009 - 2013 г.

 

Донор на проекта: Министерство на регионалното развитие и благоустройствоBG2005/017-454.04.01.02-02

Стойност: 30 000 евро.

Период: 06.2008 - 01.2009 г.