Проекти

Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България

Проектът „Цялостен план за развитие, насърчаване и оползотворяване на туристическите ресурси на области Драма – Кавала – Ксанти от Гърция и Благоевград – Смолян от България” цели развитие на общия туристически потенциал на трансграничния регион.

Планираните по проекта дейности са:

- Провеждане на две представителни проучвания за трансграничния регион - за определяне на нагласите и предпочитанията и профила на туристите и за регионалните туристически ресурси;

- Създаване на общ туристически интернет портал с база данни на регистрираните туристически обекти и предоставени кодове на достъп на всички организации, участници в проекта;

- Издаване на общ Туристически справочник на български, гръцки и английски език – тираж 10 000 бр.;

- Издаване на Наръчник за предприемачи в областта на туризма на български и гръцки език – тираж 2 500 бр.;

- Издаване на обща туристическа и пътна карта на региона с триезично оказване на обектите – на български, гръцки и английски език;

- Провеждане на осем работни срещи за разработване на необходимите материали и популяризиране на проекта;

- Издаване на DVD с пълните материали, разработени по проекта – на български, гръцки и английски език в тираж 9 000 бр.

Целева група по проекта са местни и регионални власти и туристически организации от региона.

Проектът се реализира от Префектура Драма – Кавала – Ксанти, Сдружение на Югозападните общини и Асоциация на Родопските общини.

 

Донор на проекта: INTERREG ІІІA/ PHARE CBC GREECE – BULGARIA.

Стойност: 210 000 Eвро.

Период: 01.2008 – 12.2008г.