Проекти

Регенерацията - шанс за устойчиво развитие на българските общини

Целта на проекта е да бъдат подготвени проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС с участието на всички заинтересовани страни и с помощта на български, британски и швейцарски експерти. Пилотни общини са Симитли и Кресна, като на по-късен етап в проекта ще се включат и други общини от Благоевградска област.

 

Инициатор и координатор на проекта, който ще се осъществява на територията на три административни области – Благоевград, Ловеч и Кърджали, е Сдружение „Болкан Асист”.Партньор при реализацията в Благоевградска област е Сдружение на Югозападните общини.

 

Донор на проекта:Кантон Берн, Швейцария, Сдружение "Болкан Асист"

Период:04.2007 – 12.2007 г.