Проекти

Европейско териториално сътрудничество

По проект „Европейско териториално сътрудничество” бе създадена партньорска мрежа от общини, неправителствени организации и медии от България и Гърция за подготовка и реализация на проекти с трансграничен характер. Проведоха се четири обучителни и дискусионни форума. Бяха издадени и информационни брошури.

 

Донор на проекта: Програма World Learning

 

Стойност: 10 000 Eвро.

Период: 05.2007 - 07.2007г.