Проекти

Преодоляване на неравнопоставеността в развитието на селата чрез участие на селските общности в процеса на вземане на решения на местно и общинско равнище

Провеждане на форум сесии и застъпнически кампании за разрешаване на проблеми на местната общност от общински администрации. Пилотно село - Микрево, община Струмяни.

 

Донор на проекта: Фондация "Отворено общество", Фондация "Читалища"

Период: януари 2007