Проекти

Жур фикс - Европейски дебати

Организиране на поредица от дискусионни форуми по актуални за страната ни въпроси, свързани с членството в Европейския съюз.

 

Донор на проекта:"АРК Консултинг", Европейската комисия

Период: 09.2006 – 10.2006 г.