Проекти

Модели на взаимодействие между местна и централна власт

Целта на този проект е да укрепи административния капацитет на местните власти с цел ефективно предоставяне на услуги и диалог с централната власт и институциите.

 

Целите на проекта са: да се стимулира диалога между законодателна и местна власт - провеждане на срещи между общински ръководства и депутати от региона; между общински служители и представители на различни министерства и агенции; да се осигури навременен информационен поток между общинска и областна администрация; да се създадат междуинституционални структури за решаване на проблеми, свързани с устойчивото развитие на региона - разработване на становища по проектозакони, предложения за промяна в нормативната база и споразумения за партньорство между централна и местна власт.

 

 

 

Донор на проекта: Отдел за международно развитие на Британското посолство

 

Стойност: 31 567 лв.

Период: 12.2003 - 12.2004