Проекти

Съдействие за развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в Югозападните общини - продължение

Целта на този проект е Сдружението на Югозападните общини да падпомогне процеса на развитие на демократично и ефективно местно самоуправление в общините от Югозападна България. Тази цел ще се постигне чрез прилагане на поредица от дейности, водещи до повишаване на професионалните умения на общински служители и общински съветници и осигуряване на информационен обмен и координация на действията на организации, работещи в сферата на местното самоуправление.

 

Донор на проекта:  Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление

 

Стойност: 16 499 лв.

Период: 12.2003 - 06.2004