Проекти

Институционално и организационно укрепване на РСО Югозападна България

Донор на проекта: Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление

 

Стойност: 27 330 лв.

Период: 12.2001 - 12.2002