Проекти

„Изграждане на партньорства за демократична Европа – BRIDGE“

Проектът включва пет двойки партньори, като всяка двойка  споделя обща граница: Португалия-Испания, България-Сърбия, Латвия-Литва, Словения-Италия, Чехия-Австрия. Всички партньори споделят желанието да насърчават трансграничното сътрудничество и социалното сближаване през границите.

Проектът се фокусира върху две основни актуални теми от Европейското пространство – евро-скептицизмът и ксенофобията. Ще бъдат организирани пет общи срещи на партньорите, където ще се разискват тези теми, ще бъдат обменени добри практики.

Донор по проекта: Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020,

Направление 2 - Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Проект Nº 612768-CITIZ-1-2019-1-PT-CITIZ-NT

Стойност: 85000,00 евро

Период: 24 месеца

Уеб страница: https://bridgeeu.wordpress.com/ 

Партньори по проекта: https://bridgeeu.wordpress.com/partners/ 

***

Първа партньорска среща - Вила Нова Де Сервейра, Португалия 20 Октомври - 24 Октомври 2021г. - Повече за срещата може да намерите ТУК

Втората партньорска среща се проведе в Унгария - 22 Март до 26 Март 2022г. Повече информация за нея, може да намерите ТУК