Учебно пътуване за членовете на Мрежата за социално предприемачество

 В периода от 21 - 24 септември 2014г. ще се проведе учебно пътуване за членовете на Мрежата за социално предприемачество, създадена по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии", който се осъществява с финансовата…

Фестивал „Силата на слънцето” за децата от Петрич и Струмица

Сдружение на Югозападните общини и Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония организират на 10 май в гр. Струмица, фестивал „Силата на слънцето”. Деца от общините Петрич и Струмица ще се забавляват заедно с много игри, обединени от…

Първа работна среща по проект „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРОЕКТ «СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ» ДОГОВОР BG051PO001-7.0.07-0190-C0001, БЕЗ ГРАНИЦИ КОМПОНЕНТ 1-ФАЗА 2 , Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07 На 30.04.2014г., от 10:30…

ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ" - ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА

ИТИЕ НА ЧОВ Сдружение на Югозападните общини започва изпълнението на проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11.04.2014 г. /петък/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград,…

Начало на Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво

Министерство на регионалното развитие Начало на Третата процедура

Работна среща по проект MC-NET

На 10.09 2013 г. /вторник/, от 11.30 часа в х-л «Алексиева къща», с. Гургулят, община Сливница, ще се проведе първата работна среща за създаване на мрежа между общинските съвети в трансграничния регион. Срещата е по проект "Създаване на трансгранична мрежа…

СЮЗО с финансиран проект по ТГС България-Сърбия

Имам удоволствието да ви информирам, че от 21.01.2013г., Сдружение на Югозападните Общини (СЮЗО) – клон София, започна изпълнението на проект „Изграждане на трансгранична мрежа от общински съвети в трансграничния регион – МС–NET”, финансиран от ЕС чрез ИПП Програма CCINumber 2007CB16IPO006.…

Заседание на Управителния съвет

На 11.01.2013 г. се проведе първото за годината редовно заседание на Управителния съвет на СЮЗО. Бяха разгледани текущи въпроси, свързани с изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, събираемостта на членския внос и финансовата устойчивост на организацията. Взеха…

Първа международна работна среща по проект IRON CURTAIN TRAIL

В периода между 5 и 7 февруари 2013 г., в гр. Жомбатели, Унгария, ще се проведе първата международна партньорска среща по проект "Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса".На срещата ще се разработят детайлизиран план за изпълнение…

More...