Второ обучение по проект „TOWARDS THE FUTURE"

Имаме удоволствието да поканим по двама представители на целевите общини /общински служители и представители на общински предприятия/ на второто обучение по проект "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион”, съфинансиран…

Обучение по проект „TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници”

Имаме удоволствието да поканим по двама представители от целевите общини /общински служители и представители на общински предприятия/ на първото обучение по проект "TOWARDS THE FUTURE" – Изследване потенциала и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион”, съфинансиран…

Учебно пътуване за членовете на Мрежата за социално предприемачество

 В периода от 21 - 24 септември 2014г. ще се проведе учебно пътуване за членовете на Мрежата за социално предприемачество, създадена по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии", който се осъществява с финансовата…

Фестивал „Силата на слънцето” за децата от Петрич и Струмица

Сдружение на Югозападните общини и Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония организират на 10 май в гр. Струмица, фестивал „Силата на слънцето”. Деца от общините Петрич и Струмица ще се забавляват заедно с много игри, обединени от…

Първа работна среща по проект „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРОЕКТ «СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ» ДОГОВОР BG051PO001-7.0.07-0190-C0001, БЕЗ ГРАНИЦИ КОМПОНЕНТ 1-ФАЗА 2 , Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07 На 30.04.2014г., от 10:30…

ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ" - ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА

ИТИЕ НА ЧОВ Сдружение на Югозападните общини започва изпълнението на проект „Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11.04.2014 г. /петък/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград,…

Начало на Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво

Министерство на регионалното развитие Начало на Третата процедура

Работна среща по проект MC-NET

На 10.09 2013 г. /вторник/, от 11.30 часа в х-л «Алексиева къща», с. Гургулят, община Сливница, ще се проведе първата работна среща за създаване на мрежа между общинските съвети в трансграничния регион. Срещата е по проект "Създаване на трансгранична мрежа…

СЮЗО с финансиран проект по ТГС България-Сърбия

Имам удоволствието да ви информирам, че от 21.01.2013г., Сдружение на Югозападните Общини (СЮЗО) – клон София, започна изпълнението на проект „Изграждане на трансгранична мрежа от общински съвети в трансграничния регион – МС–NET”, финансиран от ЕС чрез ИПП Програма CCINumber 2007CB16IPO006.…

More...