Отлага се провеждането на Отчетно-изборно Общо събрание на СЮЗО

Уважаеми дами и господа делегати и заместник делегати в Общото събрание на СЮЗО,

Предизвикателството на Коронавируса

Уважаеми колеги и партньори, Във връзка с обявеното извънредно положение, екипът на СЮЗО предприема мерки за опазване както на собственото здраве, така и това на нашите колеги и партньори. Сдружението ограничава работния процес, като преминава в дистанционен режим на работа,…

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Екипът на СЮЗО взе участие в съвместно информационно събитие по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Благоевград, България. В рамките на проект „Дейности…

Екипът на СЮЗО взе участие в Четвърта партньорска среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Екипът на СЮЗО взе участие в Четвърта партньорска среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Благоевград, България. В рамките на проект „Дейности…

НОВ ЧЛЕН НА СЮЗО

Сдружение на Югозападните общини прие община Годеч за свой член. Община Годеч е разположена в Софийска област. Тя включва един град и 19 съставни селища. Населението наброява 5431 житела. Годеч е разположен в долината на р. Нишава между планините Видлич,…

Учебно пътуване по проект на Сдружението на Югозападните общини в Секешфехервар, Унгария

Сдружението на Югозападните общини е партньор по проектаAgriGo4Cities – „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване", финансиранпопърватапокананаПрограматазатранснационалносътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът включва, освен много други инициативи, и обмен на опит и добри практики между…

Международна конференция за градско земеделие по проект на Сдружението на Югозападните общини

На 19 март 2019 г. в унгарската столица Будапеща се проведе международна конференция по градско и крайградско земеделие с широко гражданско участие, в рамките на проект AgriGo4Cities – „Земеделието в градскасреда: моделинауправлениезапо-добъринституционаленкапацитет и социалновключване", финансиранпопърватапокананаПрограматазатранснационалносътрудничество „Дунав“ 2014-2020. В конференцията взеха…

ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 22, ал. 3 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.04.2019 г. /вторник/ от 11.30 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев…

Транснационална конференция по проект AgriGo4Cities за популяризиране на градското и крайградско земеделие

Основните предизвикателства, свързани с системите на управление в Дунавския регион, могат да бъдат свързани с намаляващия капацитет на публичните органи да включат подход на участие в планирането. Неотдавнашните мерки за строги икономии оставиха публичните администратори с ограничени инструменти и канали…

Информационна среща – семинар на тема „Е-управление и документооборот в общините“

Имаме удоволствието да поканим двама представители от община /секретар и ИТ експерт/ на Информационна среща – семинар на тема „Е-управление и документооборот в общините“. Срещата се организира съвместно от Сдружение на Югозападните общини, Националната асоциация на секретарите на общини в…

More...