Приключи международния проект EmBuild, подпомагащ обновяването на общинския сграден фонд чрез дългосрочни стратегии

Приключи международния проект EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В рамките на проекта са изготвени редица документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. В рамките на проекта беше…

СЮЗО създаде местна партньорска мрежа за развитие на градско и извънградско земеделие

Предстои провеждането на поредица от обучения и работни срещи

СЮЗО започва изпълнение на проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

СЮЗО започва изпълнение на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана…

Заключителна пресконференция в Благоевград, България на проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“

Пресконференцията се проведе от 11.00 ч., в зала „Пара“, Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №1а, ет.8. На събитието Сдружение на Югозападните общини представи резултатите от проектът „Компостирай

СЮЗО представи резултатите от проучване на потенциала за компостиране в Югозападните общини

Двудневната работна среща бе проведена по проект „Компостирай“.

Стартира кампанията на СЮЗО за предоставяне на компостери за домашна употреба

Информационните дни, планирани по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ стартираха на 23/10/2017.

По случай 12 октомври - Ден на българската община!

Сдружението на Югозападните общини има удоволствието да поздрави всички кметове, председатели на общински съвети, общински съветници и служители по случай 12 октомври - Ден на българската община!

More...