СЮЗО провежда информационна кампания за насърчаване на доброволчеството

Проектът "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари"

На Общо събрание СЮЗО избра ново ръководство

На свое заседание, Общото събрание на Сдружение на Югозападните общини избра ново ръководство. В състава на Управителния съвет влизат Атанас Стоянов - кмет на община Санднаски, който беше избран за Председател, Васко Стоилков - кмет на община Сливница, който беше…

Управителният съвет на СЮЗО свиква Общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 31.05.2022 г. /вторник/ от 11.00 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр.…

Втора партньорска среща по проект BRIDGE

СЮЗО представи петте европейски трансгранични програми, в които България участва, като презентира проекти на общините - членове и приоритетите през период 2021 - 2027 г.
Втора партньорска среща на екипа по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари"

Втора партньорска среща на екипа по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари"

Екипът на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ проведе втората си среща на 16.12.2021 г., в бизнес зала на хотел „Сириус” Струмица – Република Северна Македония. Основната цел на срещата бе обсъждането на текущите дейности по проекта, плануване…

СЮЗО инициира създаване на мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности

В рамките на новосъздадената мрежа ще се проведат шест първоначални и последващи специализирани обучения, включващи освен теоретична подготовка и работа „на терен“.

Първа партньорска среща по проект BRIDGE

„Изграждане на партньорства за демократична Европа – BRIDGE“ е проектът, с който СЮЗО се включва в транснационално сътрудничество, одобрено по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, Направление 2 - Мярка 2.2 „Мрежи от градове“.

Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за доставка на

“Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка” - CB006.2.12.122-LP-Equipment

СЮЗО представи пред медиите стартиращ проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”

Сдружение на Югозападните общини ще оборудва и обучава доброволните формирования

Общо събрание - обява

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.04.2021 г. /петък/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Парк-хотел „Пирин“, гр.…

More...