Първа работна среща по проект „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ“

 

Целта на проета е да се създадат предпоставки за въвеждане на иновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозапада България, да се проучи опита и добрите практики а социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България и да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО приветства участниците и представи проекта, партньорите по проекта, представи потенциалните участници в мрежата за социално предприемачество. Обсъдиха се и работната програма, както и индикативни дати за следващите дейности.

На срещата присъстваха представители на целевата група по проекта, а именно Местни власти от областите Благоевград и Кюстендил, Регионални власти и представители на социални предприятия на територията на двете области.

Партньори по проекта са Сдружение на Югозападните общини и  SOCIAL ENTERPRISE COALITION, Великобритания.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.