Първият обучителен модул по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари” ще се проведе в гр. Банско

 

Сдружение на Югозападните общини има удоволствието да покани представители на общинска администрация и общинско доброволно формирование за участие в първи обучителен модул по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 - 2020 CCI No 2014TC16I5CB006.

Целта на обучението е да се повиши капацитета на членовете на трансгранична партньорска мрежа за предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие, с фокус върху горските пожари.

Обучението ще се състои на 29 - 30.09.2022 /четвъртък и петък/ в Конферентната зала на хотел „Вихрен Палас“, гр. Банско, ул. „Пере Тошев“ №2.

Това е първи модул от обучителната програма по проекта, като датите за провеждане на останалите модули са следните:

13 - 14.10.2022 г. – Втори обучителен модул, България;

03 - 04.11.2022 г. – Трети обучителен модул, България;

10 - 11.11.2022 г. – Четвърти обучителен модул, Северна Македония;

24 - 25.11.2022 г. – Пети обучителен модул, Северна Македония;

28 - 29.11.2022 г. – Шести обучителен модул, Северна Македония.