Втора партньорска среща по проект BRIDGE

 

Сдружение на Югозападните общини участва активно във втората партньорска среща по проект „Изграждане на партньорства за демократична Европа – BRIDGE“, финансиран по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, Направление 2 - Мярка 2.2 „Мрежи от градове“, която се провежда в Унгария.

Официалното посещение на делегацията започна с участие в церемония по откриване на българска чешма в 19-ти район на Будапеща -Кишпещ, в близост до училище и детска градина, в които учат деца от местната българска общност. Чешмата бе открита от Негово превъзходителство - Посланикът на Република България в Унгария - г-н Христо Полендаков и кметът на Кишпещ - г-н Петер Гайда. 

На последваща работна среща, кметовете на Кишпещ и Костинброд представиха своите общини и обмениха идеи за бъдещи съвместни сътрудничества в областта на културата, спорта и ученически обмени.

Работната програма продължи с участие в Международна конференция за развитието на трансграничните отношения между различни държави като постижения, добри практики и предизвикателства. 

СЮЗО представи петте европейски трансгранични програми, в които България участва, като презентира проекти на общините - членове и приоритетите през период 2021 - 2027 г.