Втора партньорска среща на екипа по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари"

Екипът на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ проведе втората си среща на 16.12.2021 г., в бизнес зала на хотел „Сириус” Струмица – Република Северна Македония.

Основната цел на срещата бе обсъждането на текущите дейности по проекта, плануване и споделяне на идеи и насоки за плануваните информационни кампании. Екипът обсъди действията си относно обявената тръжна процедура за закупуване на противопожарна техника, както и следващите стъпки, свързани с търга.

Екипът оцени изминалата Работна среща за създаване на трансгранична мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности и изготвения Меморандум за сътрудничество.