СЮЗО с финансиран проект по ТГС България-Сърбия

Имам удоволствието да ви информирам, че от 21.01.2013г., Сдружение на Югозападните Общини (СЮЗО) – клон София, започна изпълнението на проект „Изграждане на трансгранична мрежа от общински съвети в трансграничния регион – МС–NET”, финансиран от ЕС чрез ИПП Програма CCINumber 2007CB16IPO006.

Продължителността на проекта е една година, като той ще бъде реализиран съвместно с община Владичин хан (Сърбия). 

Целта на проекта е общинските съвети в трансграничния регион да надградят капацитетите си при прилагане принципите на добро управление, обмяна на добри практики и развитието на партньорства. Във връзка с реализирането на проекта, СЮЗО – клон София, планира организиране на следните дейности: разработване на софтуер обучения за общински съветници, доставка на оборудване, информационни кампании, разработване на наръчник и уебсайт, за изпълнението на които ще бъдете своевременно информирани.