Заседание на Управителния съвет

На 11.01.2013 г. се проведе първото за годината редовно заседание на Управителния съвет на СЮЗО. Бяха разгледани текущи въпроси, свързани с изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, събираемостта на членския внос и финансовата устойчивост на организацията. Взеха се решения за участие на организацията в покани за набиране на проектни предложения и бяха подготвени становища по предстоящи промени в нормативната рамка. Бяха определени дата, място, час и дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание.