Първа международна работна среща по проект IRON CURTAIN TRAIL

В периода между 5 и 7 февруари 2013 г., в гр. Жомбатели, Унгария, ще се проведе първата международна партньорска среща по проект "Устойчива мобилност по най-новия ЕвроВело маршрут, Пътят на желязната завеса".
На срещата ще се разработят детайлизиран план за изпълнение на проектните дейности, комуникационен план за изпълнение на проекта и план за мониторинг - предварителен, текущ и финален.
Участие в срещата ще вземат партньорски организации от Австрия, България, Гърция, Унгария, Словакия, Словения, Хърватска, Македония и Сърбия.

(14.01.2013)