Отлага се провеждането на Отчетно-изборно Общо събрание на СЮЗО

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19 и превантивните мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията и мерките за ограничаване на пътуванията, провеждането на заседания, работни групи и други прояви, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини взе решение за отлагане на заседанието на Общото събрание, което беше насрочено за 28.04.2020 г.

Отлагането ще бъде за неопределено време, до отмяна на извънредното положение.

След това, ще бъде проведена нова процедура за насрочване на заседание на Общото събрание, за което ще бъдете уведомени, съгласно Устава на организацията.

Бъдете здрави!