НОВ ЧЛЕН НА СЮЗО

   

Сдружение на Югозападните общини прие община Годеч за свой член. Община Годеч е разположена в Софийска област. Тя включва един град и 19 съставни селища. Населението наброява 5431 житела. Годеч е разположен в долината на р. Нишава между планините Видлич, Понор и Чепън – предпланини на Западна Стара планина, на 45 км северозападно от гр. София. Общината е с добре развито земеделие и има потенциал за развитие на туризъм - селски, пешеходен, ловен, риболовен и екотуризъм.

С приемането на Годеч, членовете на СЮЗО стават двадесет и шест.