ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 22, ал. 3 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23.04.2019 г. /вторник/ от 11.30 ч. в зала 5 на община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето” №1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на община Годеч за член на СЮЗО;

2. Отчет за дейността на СЮЗО и СЮЗО – клон София за 2018 г.;

3. Финансов отчет на СЮЗО за 2018 г.;

4. Отчет на Контрольора за 2018 г.;

5. Приемане на Работна програма за 2019 г.;

6. Приемане на Бюджет за 2019 г.;

7. Други. 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Регистрационна форма може да изтеглите от тук.