Партньори от осем страни взеха участие в петата международна среща по проект AgriGo4Cities

С този проект СЮЗО популяризира градското и крайградско земеделие и подпомага местните малки производители.

Сдружение на Югозападните общини беше домакин на петата международна среща по проект AgriGo4Cities. 

Сдружението представи пред проектните партньори изпълнените дейности от разработения местен план и постигнатите резултати в сферата на земеделието в градска и крайградска среда. 

Беше представена марката „Местно производство - Благоевград“ и информационните дейности и събития за представянето й. 

Посетени бяха обекти, които онагледиха тенденцията за съвременни форми на социално включване. Представено беше общинското предприятие „Биострой“ с акцент върху дейностите по озеленяване и оформяне на цветни петна в градска среда; терапевтичната зимна градина на Дневен център за деца с увреждания „Зорница“ и създадената пилотна градина за плодове и зеленчуци в с. Дъбрава, в която възрастни хора и деца със специални нужди засадиха лехи с ягоди, бадемови дръвчета и други земеделски култури. Засадените фиданки бадем носят имената на децата, които са ги засадили. 

Партньорската среща и работното посещение се проведоха в рамките на Проект „Градско земеделие за промяна в градовете: управленски модели за подобряване на институционалния капацитет и социалното включване“ с акроним: AgriGo4Cities, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ на Европейския съюз.