СЮЗО продължава да популяризира градското и крайградско земеделие

На пресконференция днес Сдружение на Югозападните общини представи изпълнените дейности от разработения местен план и постигнатите резултати в сферата на земеделието в градска и крайградска среда по проект „Градско земеделие за промяна в градовете: управленски модели за подобряване на институционалния капацитет и социалното включване“ с акроним: AgriGo4Cities, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ на Европейския съюз.