СЮЗО откри в Благоевград структура за подпомагане на социалното предприемачество по проект Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2014-2020

На 10 декември СЮЗО официално откри структура за подпомагане на социалното предприемачество в Благоевград по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

Структурата за подпомагане на социалното предприемачество в Благоевград е част от структурите в подкрепа на социалното предприемачество, която ще работи в България, главно в Благоевград и областта.

Офисът бе напълно реновиран с чисто нови мебели и оборудване, а допълнително оборудване ще бъде доставено до края на януари 2019.

Структурата ще се поддържа от екипа на СЮЗО, а двама експерти ще предоставят директна подкрепа за социално предприемачество като: съвети, образование и квалификация, услуги за бизнес развитие, мрежи за социално предприемачество, реклама и разпространение на идеята за социално предприемачество.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.