Екипа на СЮЗО взе участие в Първа партньорска среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

 

Екипа на СЮЗО взе участие в Първа партньорска среща по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Терми, Република Гърция.

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 17.01.2018 година в гр. Терми, Република Гърция се проведе Първа среща на партньорите. Домакин на срещата бе Община Терми, водещ партньор по проекта.

Членовете на екипа по проекта от СЮЗО представиха кратка история на организацията, нейните цели и дейности.

По време на срещата бяха обсъдени изпълнението на дейностите по проекта, графика и отговорностите по партньори, дейностите по визуализация и комуникация, както и изборът на Управителен комитет. На срещата присъства и отговорния експерт от Съвместния технически секретариат в гр. Солун, г-жа Кирияки Антониаду.

Срещата приключи с пожелания за леко и безпроблемно изпълнение на проекта, а партньорите се разбраха следващата среща да бъде в Благоевград, където домакин ще бъде СЮЗО.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

www.thermi.gov.gr