Успешно премина първото обучение по проекта „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“

Сдружение на Югозападните общини, съвместно с Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония, организира двудневно обучение по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“.

Активно участие взеха общински служители от двадесет и седемте целеви общини.

 

Обучението се състоя в четири модула, като лектори бяха експерти от България и Македония. Целта им бе да въведат бенефициентите в същността на компостирането – в технически и правен аспект.  Македонските участници оцениха опита на българските си колеги и инициираха полезни и практични дискусии. Участниците бяха разделени в работни групи според сходни характеристики на общините, като анализираха моментната ситуация в общините с нейните силни и слаби страни, определиха какви са опасностите и какви са възможностите им и  разработиха работни планове и предложения за прилагане процеса на компостиране както в домашна среда, така и на общинско и регионално равнище.

 

През месец август предстои да бъде обявена публичната покана за предоставяне на 800 компостера за домашна употреба и да стартират общинските информационни дни на компостирането.

Повече информация за проекта и за предстоящите дейности можете да намерите в интернет на адрес: www.composting-home.eu.