Кочериново

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
пл. "3-ти Март" № 1
гр. Кочериново 2640
Кмет: Станислав Горов
Председател на ОбС: Райчо Калайджийски

За контакт:
Тел.: 07053 2011
Факс: 07053 23 30
www.ob-kocherinovo.bg
obst_kocherinovo@mail.bg

Община Кочериново се намира в Западна България и е една от съставните общини на Област Кюстендил.

Разположена е от двете страни на средното течение на р. Струма и долната третина на р. Рилска. На Север общината граничи с община Бобошево, на изток с община Рила, на запад с община Невестино и на юг с община Благоевград. С изключение на последната всички останали са в териториалния обхват на Област Кюстендил.

Общината има 11 населени места с общо население 5 811 жители (към 01.02.2011)