Гоце Делчев

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ул. "Царица Йоана" № 2
гр. Гоце Делчев, 2900
Кмет: Владимир Москов
Председател на ОбС: Иван Геров

За контакт:
Тел.: 088 800 60 80 
Факс: 088 984 86 85
www.gotsedelchev.bg
obshtina@gotsedelchev.bg 

Община Гоце Делчев е разполжена на 316 км2 с население от 32 136 жители. Общината обхваща част от живописната долина на река Места, Гоцеделчевската котловина и югоизточните части на Пирин планина. Включва общинския център град Гоце Делчев и 10 села. Граничи с общините Банско, Гърмен, Хаджидимово и Сандански. Релефът и е планински и котловинен. Климатът е преходносредиземноморски, по високите части на Пирин – планински. Горският фонд е богат на иглолистни, широколистни гори и естествени пасища.

В обхвата на територията и влизат най-югоизточните части от Национален парк “Пирин” 1823,4 ха, включен в Списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Административен, стопански и културен център на общината е град Гоце Делчев (до 1950 г. – Неврокоп). Градът е разположен в северозападната част на котловината, в югоизточното подножие на Пирин. Намира се на 103 км югоизточно от Благоевград. Редовни автобусни линии го свързват с областния център, със София, Петрич, Пазарджик и Пловдив и със селата от района, а шосе през седловината Попови ливади – със селищата по долината на река Струма.