Горна Малина

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
площад "Родолюбие" № 1
село Горна Малина 2131
Кмет: Ангел Жиланов
Председател на ОбС: Николай Стоилов

За контакт:
Тел.: 07152 23 20
Факс: 07152 22 52
www.gornamalina.eu  
e-mail: gmalina@gornamalina.eu 

Община Горна Малина е част от Софийска област и се намира на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Общински център е с. Горна Малина.

Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево, Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 5316 жители с постоянен адрес и 7175 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 20.07.2015 г.).