Елин Пелин

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
пл. Независимост №1
гр. Елин Пелин 2100
Кмет: Ивайло Симеонов
Председател на ОбС: Богомил Бранков

За контакт:
Тел.: 0725 68620
Факс: 0725 60200
www.elinpelin.org
obshtina@elinpelin.org

Община Елин Пелин е разположена на площ от 433.049 кв.км. в централната част на Софийска област. Център на общината е гр.Елин Пелин, който се намира на 24 км източно от столицата София. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Община Елин Пелин граничи с общините Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков.

Общината има 19 населени места с общо население от 22 841 жители (към 01.02.2011)