Профил на купувача

Договор за „Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка“ в гр.Благоевград

“Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка”

CB006.2.12.122-LP-Equipment

Сдружение на Югозападните общини възнамерява да възложи договор за „Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка“ в гр. Благоевград, България с финансова помощ от ЕФРР чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI 2014TC16I5CB006 , Бюджетен ред 4: Разходи за външни експертизи и услуги”. Тръжното досие е достъпно на ул. „Тодор Александров“ 23, етаж 3, офис 32, гр. Благоевград, България, на официалния уебсайт на Възложителя - https://www.aswm.net/ , в раздела за търгове на официалния уебсайта на програмата - http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders  и също така ще бъде публикуван в допълнението към Официалния вестник на ЕС (TED eTendering) и на портала F&T: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352881-2022:HTML:EN:HTML&tabId=1&tabLang=en  .

Крайният срок за подаване на оферти е 01.08.2022 г., 17:00 часа. .

Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани в TED (eTendering), а също и на портала F&T и Национален вестник в България.