Бобошево

ОБЩИНА БОБОШЕВО
Ул. „Иван Кепов“ № 3
гр. Бобошево, 2660
Кмет: Стефан Тачев
Председател на ОбС: Лариса Каменова

За контакт:
Тел.: 07046 / 23-54
Факс: 07046 / 23-44
https://obshtina-boboshevo.eu/
obst_boboshevo@mail.bg

Община Бобошево е с великолепни природни дадености и богато културно и историческо минало.

Разположена е в Югоизточната част на Кюстендилска област в естествено оформилия се район – Бобошевска яка на двата бряга на р.Струма, в съседство с община Рила на изток, община Невестино на запад община Кочериново на юг и общините Дупница и Бобов дол на север

Общината попада в групата на малките общини с обща територия 135 кв.км. Състои се от 12 населени места с административен център град Бобошево и селата: с. Слатино, с. Усойка, с. Блажиево, с. Доброво, с. Скрино, с. Вуково, с. Сопово, с. Висока могила, с. Циклово, с. Бадино и с. Каменик.