ОБЩИНА ГОДЕЧ пл. Свобода №1; гр. Годеч, 2240 Кмет: Радослав Асенов Председател на ОбС: Мария Владимирова За контакт: Тел.: 07292 23 00 Факс: 07292 35 13, E-mail: obshtina_godech@abv.bg www.godech.bg

Община Годеч е разположена в северозападната част на Софийското поле и е част от района на Софийска област. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. Западната граница е със Сърбия и Черна гора.

В административно отношение Годеч граничи със следните общини: на юг - с Драгоман, на север - с Берковица и Вършец, и на изток - със Своге и Костинброд.

Общата територия на община Годеч е 374000 дка, разпределени по следния начин: 51.8% - земеделски земи; 42.3% - горска територия; 2.6% - населени места; 0.3% - водни площи; 2.6% - територии за добив на полезни изкопаеми; 0.5% - транспортни пътища Административен център на общината е град Годеч, чиято централна част е разположена на двата бряга на река Нишава. Средната му надморска височина е 700 м.